Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych:

afirmacja

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„w psychologii pozytywny stosunek do własnego życia przez odnalezienie sensu istnienia, pomimo rozczarowań, nietrwałości szczęścia i nieszczęśliwych przypadków” [Encyklopedia Powszechna PWN”, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„zgoda na coś, uznanie pozytywnej wartości czegoś; aprobata” [Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 2003].