Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (content marketing tematyczny):

wolność

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„jedno z podstawowych pojęć polit., mające również odniesienia filoz., rel. i ekonomiczne. Istnieją 4 podstawowe znaczenia w.: brak przymusu, możność realizowania celów, autorstwo własnych decyzji, stan wyzwolenia od grzechu” [Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2005].