Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (content marketing tematyczny):

suwerenność

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„niezależność państwa (od momentu jego powstania) od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami mędzynar. (s. zewnętrzna) oraz samodzielnośc w regulowaniu spraw wewn. (s. wewnętrzna); na współcz. rozumienie s. składa się: zwierzchność terytorialna, niepodległość i wolny od ingerencji ustrój polit., społ. i ekon. oraz możność współżycia z innymi narodami na zasadach równości i obopólnej korzyści” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].