Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (content marketing tematyczny):

suwerenność

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„niezależność państwa (od momentu jego powstania) od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami mędzynar. (s. zewnętrzna) oraz samodzielność w regulowaniu spraw wewn. (s. wewnętrzna); na współcz. rozumienie s. składa się: zwierzchność terytorialna, niepodległość i wolny od ingerencji ustrój polit., społ. i ekon. oraz możność współżycia z innymi narodami na zasadach równości i obopólnej korzyści” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].

Suwerenność nie oznacza ani izolacji, ani samodzielności

Pewnym obrazem suwerenności w życiu każdego z nas mogą być te sytuacje, w których decydujemy się na jakieś wzajemne umowy. Nie zagrażają one suwerenności tak długo, jak długo w czasach pokoju można z nich zrezygnować bez dużej szkody, czyli jak długo istnieje poważna alternatywa. W prawach wolnego rynku to może być istnienie uczciwej konkurencji, do której dobry Klient zawsze może się przenieść. Można powiedzieć, że jeśli nie ma konkurencji, nie ma suwerenności. Izolacja jest zawsze szkodliwa, gdyż przeczy naszej naturze, a samodzielność jest owocem wychowania, więc terminem dotyczącym wychowania, a nie spraw wolnościowych. W kontekście suwerenności to pojęcie jest mocno problematyczne i może być psychomanipulacją („zarzutem niedojrzałości”) lub dyskretnym upomnieniem („uważaj, zarzucą ci niedojrzałość”), czyli zwykle lepiej się go wystrzegać. Pewne światło na różnice w pojęciach, które mogą pomóc rozważać pojęcie suwerenności rzuca mój krótki esej z czasów mojego studiowania na UPJPII: Czytając Barboura. Myślę, że warto dorzucić taką ciekawostkę dla osób, które nie znają pojęć psychologii klinicznej, że osobowość suwerenna to taka, która ma mocną tzw. wewnątrzsterowność. Istnieje ogromna różnica między własną wewnątrzsterownością, a umiejętnością poprawiania cudzej wewnątrzsterowności. Nie zawsze ten, kto poprawia cudzą wewnątrzsterowność sam jest wewnątrzsterowny, ale zwykle tak.

13 grudnia 2021 r.