Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych:

psychologia

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„dyscyplina nauk. oraz dziedzina działalności prakt. zajmująca się analizą powstawania oraz przebiegu procesów psych., ich rolą w regulcji stosunków człowieka z otaczają.cym go światem, a także możliwościami kształtowania zachowań ludzkich, jako samodzielna nauka empiryczna wyodrębniła się w 2. poł. XIX w.” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych oraz motywy ludzkich zachowań” [Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1996]