Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych:

poczęcie człowieka

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„połączenie się meskiej komórki plemnikowej z żeńską komórką jajową, dajace początek nowej istocie” [Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1996].
Cytaty o poczęciu z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK):
„Osoba ludzka, obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą, jest «na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo»”, „Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już do pierwszej chwili swego istnienia istocie ludzkiej powinny być przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia”, „[p]onieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, należy bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką„[Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002].