Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych:

obraz

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicje słownikowe pojęcia:
„1. «dzieło plastyczne przedstawiające kogoś lub coś, wykonane za pomocą farb, kredek, ołówka itp. na płótnie, papierze lub desce» 2. «krajobraz, scena itp. widziane w rzeczywistości lub odtwarzane w pamięci» 3. «całościowy obraz kogoś lub czegoś» 4. «scena, odsłona w sztuce teatralnej 5. «widok na ekranie uzyskany za pomocą projekcji» 6. «wizerunek czegoś odtworzony przez promienie odnite lub załamane, też odbity na kliczy lub papierze fotograficznym»” [Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1996].