Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

konfucjanizm

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„(...) doktryna filoz. i społ.-etyczna stworzona przez Konfucjusza: skupia uwagę na doskonaleniu osobowości, współżyciu ludzi i sposobach rządzenia” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„system etyczno-religijny i polityczny stworzony przez Konfucjusza i jego uczniów, głoszący cnoty miłości bliźniego, dobroci, sprawiedliwości i wierności (...)” [Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1996].