Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych:

deprawacja

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
w przygotowaniu

Deprawacja zakłada wolność. Przez to jest niebezpieczna, że gdzie się pojawia, można przypuszczać, że prawie na 100% jest też wolność, więc może kusić własnym znaczeniem. Jednak to wolność musi być w centrum ludzkiej uwagi, a nie deprawacja, która jeśli zaatakuje (kogo? co?) wolność, ustępuje miejsca demoralizacji. Deprawacja więc ratuje od rozpaczy, a demoralizacja do rozpaczy prowadzi. Podobnie trudne do rozróżnienia są pojęcia: eklektyzmu i synkretyzmu, oraz sztuki awangardowej i modernizmu. Eklektyzm i awangarda jest uznaniem nowych wartości (technicznych, estetycznych) z całym szacunkiem dla wartości wcześniejszych, ale synkretyzm jest czymś w rodzaju figury niemożliwej, w której człowiek musi się pogubić, a modernizm tym, co ma prowadzić właśnie do rozpaczy, czyli do nerwowego załamania, do demoralizacji (do zgorszenia), a następnie do autodestrukcji, a jeśli i to się nie uda, do sytuacji, w jakiej znalazła się rzeźbiarka, C. Claudel, czyli do śmierci społecznej. Nie jest zdeprawowaniem przeklinanie, co oznacza, że uznane jest za przemoc i jest karalne. Słusznie, ponieważ przebywanie z osobami, które przeklinają może skutkować demoralizacją, czyli na pewno jest mocno niebezpieczne. Uwiedzenie bez miłości jest równocześnie deprawacją i demoralizacją, ale uwiedzenie z powodu prawdziwego uczucia może być deprawacją, choć nie powinno, a najlepiej jeśli nie jest deprawacją w ogóle (wtedy jest to najwyższy standard relacji w miłości uczuciowej, co dzieje się w sytuacji życia w czystości aż do ślubu, w którym z kolei jest możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa; ten temat można rozwinąć w Szkole bycia pro-vie w rozważaniach o standardach cywilizacyjnych, które wynikają ze sposobów realizacji cnoty religijności).