Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

cywilizacja chrześcijańska

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia cywilizacji miłości:
„moralno-społ. ideał cywilizacji głoszony przez pap. Pawła VI, rozwijany przez pap. Jana Pawła II; sprowadza się do tez podkreślających prymat: osoby nad rzeczą, bycia nad posiadaniem, etyki nad techniką, miłosierdzia nad sprawiedliwością” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja encyklopedyczna dodatkowa:
Myśl chrześc. w swej refleksji nad c. uwypukla integralnośc historii ludzkości, formułując w języku rel. i filoz. niektóre ważne aspekty postępu cywilizacyjnego; wskazuje na podstawowe czynniki materialno-techniczne i społ.-mor. rozwoju cywilizacyjnego. Nie bez znaczenia dla kształtowania współ. c. jest troska Kościoła o integralny i całościowy rozwój świata (pap. Paweł VI). Kontynuację tej myśli stanowi idea «c. życia» proponowana przez pap. Jana Pawła II, jako przeciwstawienie się groźbie zapanowania c. śmierci. Kościół nie ustaje w ukazywaniu mor.-społ. ideału c., któremu szczególny wyraz nadali Paweł VI i Jan Paweł II. Jest nim c. miłości, zwana także c. chrześc., choć ten ostatni termin najczęściej utożsamiany był z chrześc. kulturą” [Encyklopedia «Białych Plam», Radom 2000].