Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

antropologia

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„dyscyplina nauk. zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gat. biol., jak i twórcy kultury; nauka o zmienności jego cech anat. i fizjol. w czasie i przestrzeni; bada filogenezę i ontogenezę człowieka oraz zróżnicowania międzygrupowe, np. rasowe (a. fizyczna, obejmująca opis ras ludzkich i ludów Ziemi); ob. wyodrębnia się także a. filozoficzną (zw. też filozofią człowieka), kulturową, społ. i rel. (np. a. biblijna)” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„nauka o człowieku, jego pochodzeniu, rozwoju i zróżnicowaniu rasowym” [Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 2003].