Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

abnegacja

powrót na stronę startową

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„w etyce i w ascezie postawa rezygnacji z dóbr materialnych, uczuć, zamierzeń, akt wyrzeczenia się ich, z powodu miłosierdzia, wyboru wartości wyższych, doskonalenia się lub ofiary” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009]
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„niedbanie o swój wygląd, o własne wygody, korzyści, nieprzywiązywanie wagi do dóbr materialnych” [Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 2003]