Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych: definicje

Wybrane hasła zamieszczone w tym słowniku są propozycją tematyczną na krótkie wpisy content marketing'owe; po 5 wpisów na hasło na ilość 800–2200 znaków (bez spacji), zamieszczane zgodnie z udostępnionym Regulaminem usług.

abnegacja (def. żartobliwa): 0 artykułów/5 możliwych
zdrowy dystans do życiowych niepowodzeń;
góra strony
afirmacja (wyjątek: def. wzięta z filozofii): 1 artykuł/5 możliwych
racjonalne potwierdzanie bytu;
góra strony
fortepian: 0 artykułów/5 możliwych
instrument, którego sens wyjaśnia dosłowne tłumaczenie jego nazwy na j. polski, czyli głośnocicho;
góra strony
kultura (def. poprawiona): 1 artykuł/5 możliwych
widoczny przejaw posługiwania się przez człowieka jego własnym rozumem; k. może być progresywna (oferująca przemiany rozwojowe pokojowe), humanitarna (oferująca przemiany rozwojowe wynikające z zaangażowania w ratowanie, ochronę i pomaganie) i destruktywna (niszcząca odwracalnie jakieś prawdziwe i nie do przecenienia dobro, np. jakieś gatunki zwierząt). Inny podział kultur: k. wysoka, k. niska, k. pierwotne;
góra strony
obraz: 0 artykułów/5 możliwych
płaski przejaw celu malarskiej twórczości plastycznej;
góra strony
ochrona życia ludzkiego i godności ludzkiej: 0 artykułów/5 możliwych
pakiet koncepcji i oddziaływań, godziwych i pokojotwórczych, tworzonych i/lub podejmowanych w wolności, ze względu na cel jakim jest wyjaśnienie, trwałe przekonanie lub co najmniej przekonywanie każdego człowieka o obiektywnej wartości jaką jest on sam, czyli dosłownie każdy człowiek, dosłownie od poczęcia do naturalnej śmierci, bez względu na okoliczności w jakich żyje oraz wyjaśnienie i przekonanie lub co najmniej wyjaśnianie i przekonywanie o wartości jego godności, a w związku z tym o naturalnym i moralnym prawie do ochrony tych dwóch wartości i to zawsze, a na dodatek na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Pomocą dla lepszego zrozumienia tego rozbudowanego pojęcia mogą być treści zamieszczone w szkole bycia pro-vie;
góra strony
państwo świeckie w cywilizacji chrześcijańskiej: 0 artykułów/5 możliwych
państwo, które świadomie i dobrowolnie przyjęło chrzest, a w którym władza nie może być sprawowana ani przez księży, ani przez osoby życia konsekrowanego, ani przez zakony oraz nie musi być sprawowana przez osoby ochrzczone;
góra strony
państwo wyznaniowe w cywilizacji chrześcijańskiej: 0 artykułów/5 możliwych
państwo, które świadomie i dobrowolnie przyjęło chrzest, a w którym władza może lub musi (to zależy od przyjętych przepisów prawa) być sprawowana albo przez księży, albo/i przez osoby życia konsekrowanego, albo/i przez zakony, a nie tylko przez osoby świeckie;
góra strony
poczęcie człowieka: 0 artykułów/5 możliwych
moment zaraz po zapłodnieniu, w którym następuje zmieszanie chromosomów komórki jajowej i plemnika (fuzja) i powstaje nowa, unikatowa forma życia: poczęte życie ludzkie (więcej na ten temat w potocznych metaforach);
góra strony
rafinada: 0 artykułów/5 możliwych
jadalne kryształy o smaku słodkim;
góra strony
szarańcza: 0 artykułów/5 możliwych
lądowe krewetki;
góra strony
światopogląd: 0 artykułów/5 możliwych
zasymilowany zbiór wartości modelujący osobowość i obraz świata;
góra strony
większe dobro: 0 artykułów/5 możliwych
decyzja osobowa zgodna z wolą Bożą, czyli oprócz tego, czego dotyczy bezpośrednio, zawsze na tak dla ludzkiego życia i ludzkiej godności od poczęcia do naturalnej śmierci, podjęta w żywym sumieniu osoby podejmującej tę decyzję;
góra strony

E-pakiet autorski

E–pakiet autorski prywatny w zasadzie sam się wyjaśnia, tylko trzeba dużo czasu, żeby go w całości przeczytać.