E–pakiet autorski z ofertą content marketing ' ową

Witryna ta to dostęp do mojej twórczości (malarskiej, pisarskiej i webmasterskiej) w internecie, zebrany w jednym miejscu.

Najpierw podzieliłam go na dwa bloki, ale w czasie pandemii zajęłam się tworzeniem oferty content marketingowej, co zaskutkowało trzecim, o tej właśnie ofercie.

Jakieś rozjaśnienie odnośnie stylu mojego pisarstwa w tym miejscu internetu miałabym następujące:

To, co czasem i może, wydaje się niezwyczajne, albo jakieś inne, bo „ani śmieszne, ani normalne”, najprawdopodobniej bierze się z mojego czytania bajek Pana Leara, które bardzo mi się podobały w moich studenckich latach życia, czyli wiele, wiele lat temu (wtedy właśnie je czytałam z takim upodobaniem), a teraz okazuje się, że można powiedzieć: odbija się dalekim echem „dalekich krajów” różnych „okruszków”, „ułomków” i „paluszków”. Z grubsza chodzi mi o to, żeby coś od czasu do czasu warto było przejrzeć i poczytać w jakiejś wolnej chwili,

Renata Kucharska

Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych

Wybrane hasła zamieszczone w tym słowniku są propozycją tematyczną na krótkie wpisy content marketing'owe; po 5 wpisów na hasło na ilość 800–2200 znaków (bez spacji), zamieszczane zgodnie z udostępnionym Regulaminem usług.

(...)

abnegacja (def. żartobliwa): 0 artykułów/5 możliwych
zdrowy dystans do życiowych niepowodzeń;
góra strony
afirmacja (wyjątek: def. wzięta z filozofii): 1 artykuł/5 możliwych
racjonalne potwierdzanie bytu;
góra strony
alergia (def. wzięta z życia jej autorki): 0 artykułów/5 możliwych
ukryte za mechanizmem obronnym zaprzeczania zatrucie organizmu, w którym natężenie trucizny (trucizn) jest za duże, żeby organizm był w stanie całkowicie się obronić;
góra strony
antropologia (def. dodatkowa, proponowana): 0 artykułów/5 możliwych
całościowa (holistyczna) nauka o naturze ludzkiej;
góra strony
apoftegmat: 0 artykułów/5 możliwych
krótka opowiastka mądrościowa dla jakiejś konkretnej osoby, wzięta z osobistego doświadczenia pustynii we własnym życiu duchowym opowiadającego lub opowiadającej;
góra strony
choroba psychiczna 0 artykułów/5 możliwych(definicja pierwsza: zasłyszana; następne moje, RK):
1. brak zdrowia psychicznego, 2. w przeżyciu osobistym anomalie afektywne utrudniające normalne (w tym także ekstrawaganckie i ekscentryczne), mniej więcej szczęśliwe życie na co dzień, 3. ukryta choroba społeczna, przejawiająca się społecznym wykluczeniem, nazwana chorobą psychiczną tylko przez sprawców i wprowadzonych w błąd ignorantów, czyli czynniki chorobotwórcze, 4. na odcinku czasu bardziej lub mniej zmienna umowa społeczna co do tzw. kozłów ofiarnych, 5. wszystko co się w danych czasach nie mieści ani w potocznie rozumianej normalności, ani w pojęciach ektrawagancji i ekscentryczności, a nie podoba jakiejś grupie społecznej mającej możliwość (posiadającej autorytet i tzw. siłę przebicia) orzekać negatywnie o jakimś zjawisku, co do którego zaistniało społeczne życzenie, żeby się skończyło, inaczej: niegodziwe modelowanie kulturowe, 6. oczekiwany skutek psychicznej przemocy kierownika wobec kierowanego (silniejszego wobec słabszego, mającego władzę wobec podwładnego);
góra strony
cywilizacja: 0 artykułów/5 możliwych
rzeczywistość społeczna zastana, żywa, o obiektywnie dużej skali, która wytworzyła suwerenne państwa (przynajmniej jedno) posiadające (każde z osobna) własną konstytucję, oparte na jednej i tej samej religii w taki sposób, że władza tych państw podjęła w tym zakresie historycznie wiążące i nieusuwalne decyzje (np. państwa cywilizacji chrześcijańskiej stały się nimi, ponieważ przyjęły chrzest), która to religia ma co najmniej 1000-letnią (jawną i uznaną) tradycję, historię i kulturę, w tym (w warunkach wolnościowych) nie zagrabione świątynie czynne (poddawane remontom i/lub odbudowie, służące modlitwie) w ilości co najmniej 70% z wybudowanych na przestrzeni dziejów, uznawane powszechnie za dziedzictwo ludzkości (w cywilizacji chrześcijańskiej nie chodzi tylko o budowle, ale w większym stopniu o Świętych i Błogosławionych), która to rzeczywistość oferuje jawne i pokojotwórcze standardy prawne, moralne i światopoglądowe dla obywateli tych państw i/lub innych zainteresowanych; cywilizacje, w odróżnieniu od destruktywnych kultur i sekt, nie zwalczają się, ale w naturalny sposób, niejako instynktownie, obdarzają wzajemnie respektem i szacunkiem; spotkanie osób różnych cywilizacji nie daje tym osobom odczucia lęku, ale właśnie odczucie respektu i szacunku; różne cywilizacje są niejako pierwszym, najbardziej ogólnym, zróżnicowaniem ludzkiej kultury, niejako in statu nascendi, ale lepiej zauważyć, że zawsze w drodze. W pewnym skrócie myślowym można powiedzieć, że cywilizacje tworzy prawdziwa, o obiektywnie najwyższych standardach mądrość, która wytwarza moralność wziętą z prawdy (w chrześcijaństwie jest największy dostęp do prawdy), łatwą i bardzo łatwą do zasymilowania dla wielu ludzi, oddawaną/przekazywaną w procesie wychowywania, bezinteresownie, a także trudną, ponieważ wymagającą wyrzeczeń, ascezy, jakiś ofiar (np. rezygnacji z małżeństwa, czy wybrania innych studiów, niż były marzenia itp.) przekazywaną przez ludzi obdarzonych przynajmniej talentami i umiejętnościami w tym względzie. Spontanicznie mogę wymienić na pewno takie cywilizacje (dziś mamy 27 lipca 2020 r.): cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja żydowska, cywilizacja konfucjańska. Nie mogę wymienić tego, o czym jak pomyślę, sprawia we mnie makabryczne odczucie przerażenia. Co nie jest cywilizacją, jest terenem misyjnym (miejscem, w którym trzeba nieść pomoc humanitarną na różnych płaszczyznach nieszczęść, a także w którym można próbować głosić prawdę o Dobrej Nowinie) i/lub inną kulturą, czyli rzeczywistością zastaną młodą, która ma obiektywne wartości mieszczące się w jakiejś prawidłowej logice i w cywilizacji chrześcijańskiej nadaje się do inkulturacji. Cywilizacja jest zawsze żywa, co oznacza, że dopóki wszystkie państwa świata nie przyjmą chrztu, dopóty pozostaje możliwa taka sytuacja dla tych państw; jeśli jakaś cywilizacja umarła, była tylko jakimś rodzajem, wielowiekowej nawet, kultury. Mówienie o cywilizacjach starożytnych jest wyrazem szacunku dla obiektywnie wysokich walorów osiągnięć starożytnych kultur (więcej o cywilizacjach i kulturach);
góra strony
cywilizacja chrześcijańska: 0 artykułów/5 możliwych
cywilizacja zbudowana z wartości przekazywanych bezinteresownie, odkrywanych bezinteresowanie i asymilowanych w i z religii chrześcijańskiej (żeby lepiej zrozumieć pojęcie cywilizacji chrześcijańskiej, można skorzystać z rysunku, który wyjaśnia proces inkulturacji);
góra strony
deprawacja:0 artykułów/5 możliwych
1. pozbawienie jakiegoś ludzkiego zachowania znaczenia wynikającego z prawa moralnego; 2. demontaż wartości moralnej jakiegoś czynu z powodu braku dostępu do innych sposobów pokonywania dużego cierpienia duchowego; 3. umowa społeczna o moralnej neutralności jakiegoś czynu, np. w dużych miastach samotna matka z dzieckiem nie jest zgorszeniem, czyli nie demoralizuje społeczeństwa, dzięki czemu nie musi na siłę i wbrew sobie szukać męża, więc dzięki temu ma większe szanse na spotkanie w życiu prawdziwej i dojrzałej miłości i nie tylko nowe, ale też z większą szansą na to, że szczęśliwe małżeństwo. Można powiedzieć, że w moich definicjach samo pojęcie deprawacji zostało przeze mnie zdeprawowane o tyle, o ile jest uważane za synonim demoralizacji, ponieważ w tych definicjach nie oznacza zgorszenia. Chronić kogoś/siebie przed deprawacją nie zawsze jest słuszne, ale w tym co słuszne oznacza tyleż, co chronić przyjęty system moralnych wartości;
góra strony
deszcz (def. żartobliwa): 0 artykułów/5 możliwych
wada atmosteryczna w czasie prowadzenia auta;
góra strony
dojrzałość ludzka (definicje w trakcie opracowywania): 0 artykułów/5 możliwych
1. dojrzałość prawna: życie ludzkie od momentu otrzymania dowodu osobistego, 2. dojrzałość obyczajowa: życie ludzkie zdolne do podejmowania trudnych życiowo decyzji dotyczących zarówno jego samego, jak i osób, z którymi wchodzi w relacje, 3. dojrzałość psychiczna: umiejętność korzystania z własnym emocji i uczuć oraz umiejętność rozpoznawania i zarządzania za pomocą własnego rozumu zarówno własnymi emocjami, jak i własnymi uczuciami wyższymi z uzględnieniem dobra osób w relacji, 4. dojrzałość duchowa: biegła umiejętność korzystania z własnego rozumu i własnej wolnej woli w celu czynienia dobra, 5. dojrzałość płciowa: naturalna możliwość poczęcia dziecka, 6. dojrzałość społeczna: zdolność do rozpoznawania dobra i zła zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej, i wybierania dobra;
góra strony
duch ukrytej deprawacji:
skutek (widoczny w osobach poszkodowanych) przeświadczenia, że praca nad sobą wcześniej czy później dociera do trudności, których pokonanie wymaga wejścia w psychiczne i/lub duchowe za duże cierpienia, a jedynym sposobem, żeby się przed tym obronić jest podjęcie jakiś działań wywołujących szok społeczny i zgorszenie; z kolei podjęcie tych działań dostarcza złudzenia wewnętrznej harmonii tym, którzy je podejmują oraz tym, którzy do tych działań namawiają lub w inny sposób w nich uczestniczą. Ukrycie polega na proponowaniu tego co szokuje i gorszy, za nową normę społeczną do przymusowej akceptacji, najlepiej przez wszystkich, ponieważ w innym wypadku zszokowanym i zgorszonym grozi dyskryminacja. (krótki dodatek: ale może jednak przymuszenie kulturowe do akceptacji tego co dla części ludzkości jest gorszące i szokujące załatwiłoby ten temat? Na pewno nie, dlatego że byłaby to nie dość, że deprawacja, to jeszcze dodatkowo dyskryminacja deprawowanych, czyli akurat też niektórych chrześcijan; przezwyciężaniem tego złego ducha jest szukanie słusznych logik i szukaniem dobrych zamienników, np. być może w niemowlęctwie lub nawet w fazie prenatalnej dany człowiek słyszał coś strasznego lub widział coś strasznego (np. w kinie domowym), ale jego naturalna faza rozwojowa sprawiała, że nie odróżniał jawy do rzeczywistości, ponieważ faktycznie tak jest (to jest już od bardzo dawna udowonione), co zaskutkowało przekonaniem o innej orientacji seksualnej tej osoby, ponieważ zasymilowało się i zostało uznane za własne coś czego nie sposób dookreślić, a taką trudną deklarację o sobie da się dookreślić, na dodatek istnieją środowiska, w których można będąc takim czy taką nie być społecznie odrzuconym; zamiennikiem mogłaby być kultura sporów [dobrze oznaczony spór pozwala budować dobre relacje, które go omijają, jeśli tylko to jest możliwe], albo kultura afektywna [prawo do ujawniania lęku przed kimś lub przed czymś {uważam, naprawdę, że od wielu już lat, od 1946 roku, wszyscy, cała ludzkość w tzw. społeczeństwie informacyjnym, żyje w psychozie lęku przed bombą atomową, więc nikt z nas odkąd wiadomo jakie ten wynalazek niesie spustoszenie i zagrożenie, nie jest wolny od psychozy, a więc i od lęku}, prawo do ujawniania łez {żyjemy w czasach, w których wciąż płacząca kobieta uznawana jest za niezwrównoważoną, a płaczący mężczyzna za... babę!}, prawo do nielubienia kogoś {„po prostu źle się czuję w twoim towarzystwie, więc możemy się spotykać tylko do czasu do czasu lub wcale, nie wiem czemu tak cię przeżywam”}, prawo do nieodwzajemnionej miłości {„wiem, że nie możemy być razem, ale ja i tak cieszę się każdym naszym spotkaniem, nie możesz mieć pretensji, że ładnie wyglądam”, choć na pewno „to, że ładnie wyglądam jak się z tobą spotykam, nie upoważnia cię do uznania mnie za na pewno zakochaną w tobie”} itp]);
góra strony
fortepian: 0 artykułów/5 możliwych
instrument, którego sens wyjaśnia dosłowne tłumaczenie jego nazwy na j. polski, czyli głośnocicho;
góra strony
gender: 0 artykułów/5 możliwych
1. kultura destruktywna, która proponuje uznanie obyczajowe i prawne wieku człowieka 16 lat za jego wiek dojrzały i to w stopniu, który pozwala na podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o zachowaniu w naturze lub o okaleczeniu własnego ciała, podczas gdy prawdą jest, że w tym wieku osiąga się co najwyżej (też nie zawsze), dojrzałość tylko ciała (soma), ale na pewno nie psychiki, czyli od ukończenia 16-tego roku życia można oczekiwać, że mama i/lub tata pozwolą wypić przy nich czasem pół lampki wina, a dość często prawdziwą kawę z ekspresu, 2. zemsta systemów totalitarnych za godziwą radość z odzyskanej w 1989 roku wolności przejawiającą się w moralnie czystej nagości i podobnej do niej spontaniczności, 3. zespół przekonań o wpływie kultur na zachowania godowe człowieka;
góra strony
konfucjanizm (def. intuicyjna): 0 artykułów/5 możliwych
angażowanie wolności osobistej, osobistej naturalnej religijności i cnoty wiary w ramach mądrościowych wyłożonych przez Konfucjusza i jego uczniów; to zaangażowanie odbywa się w sposób, który pozwala nie wierzyć w Boga, czyli wierzyć w to, że Bóg nie istnieje (posłużyłam się tu myślą Ojca Świętego Seniora o ateizmie), a jeśli istnieje, to też dobrze (zaangażowanie to zawiera w sobie trwałe otwarcie na większe dobro). W konfucjanizmie świątyniami najprawdopodobniej są 'tylko' ludzie;
góra strony
kultura (def. poprawiona): 1 artykuł/5 możliwych
widoczny przejaw posługiwania się przez człowieka jego własnym rozumem; k. może być progresywna (oferująca przemiany rozwojowe pokojowe), humanitarna (oferująca przemiany rozwojowe wynikające z zaangażowania w ratowanie, ochronę i pomaganie) i destruktywna (niszcząca odwracalnie jakieś prawdziwe i nie do przecenienia dobro, np. jakieś gatunki zwierząt). Inny podział kultur: k. wysoka, k. niska, k. pierwotne;
góra strony
miłość kokosowa (poj. i def. żartobliwe): 0 artykułów/5 możliwych
miłość do dzieci polegająca na dostarczaniu dzieciom kokosów i mleka kokosowego tak długo, jak długo dzieci zdrowie na to pozwala, czyli jak długo kokos nie stanowi zagrożenia wzrostem poziomu złego cholesterolu;
góra strony
naturalna śmierć człowieka: 0 artykułów/5 możliwych
śmierć człowieka, który upewnił się co do tego, że jego życie się spełniło (wydarzyło się wszystko czego oczekiwał w zgodzie z własnym sumieniem lub pojął dlaczego coś się nie wydarzyło i rozpoznał w tym prawdziwą wolę Bożą, czyli bez wątpienia większe dobro), a następnie podjął w wolności, świadomie i dobrowolnie, decyzję bardzo podobną do tej, jaką podjął Starzec Symeon zaraz po tym, jak ujrzał Zbawiciela (Symeon umarł zgodnie z wolą Bożą, ponieważ Pan Bóg obiecał Symeonowi, że nie umrze wcześniej zanim zobaczy Zbawiciela, więc można domniemywać, że żył dłużej, niż przeciętny człowiek w Jego czasach, zwłaszcza że nazywany jest w Piśmie Świętym starcem). Każda inna śmierć jest tragedią, osobistą, bliskich, dalszych, a także w ogóle ludzkości;
góra strony
obraz: 0 artykułów/5 możliwych
wyjaśnianie niewyjaśnialnego;
góra strony
ochrona życia ludzkiego i godności ludzkiej: 0 artykułów/5 możliwych
pakiet koncepcji i oddziaływań, godziwych i pokojotwórczych, tworzonych i/lub podejmowanych w wolności, ze względu na cel jakim jest wyjaśnienie, trwałe przekonanie lub co najmniej przekonywanie każdego człowieka o obiektywnej wartości jaką jest on sam, czyli dosłownie każdy człowiek, dosłownie od poczęcia do naturalnej śmierci, bez względu na okoliczności w jakich żyje oraz wyjaśnienie i przekonanie lub co najmniej wyjaśnianie i przekonywanie o wartości jego godności, a w związku z tym o naturalnym i moralnym prawie do ochrony tych dwóch wartości i to zawsze, a na dodatek na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Pomocą dla lepszego zrozumienia tego rozbudowanego pojęcia mogą być treści zamieszczone w szkole bycia pro-vie;
góra strony
państwo świeckie w cywilizacji chrześcijańskiej: 0 artykułów/5 możliwych
państwo, które świadomie i dobrowolnie przyjęło chrzest, a w którym władza nie może być sprawowana ani przez księży, ani przez osoby życia konsekrowanego, ani przez zakony oraz nie musi być sprawowana przez osoby ochrzczone;
góra strony
państwo wyznaniowe w cywilizacji chrześcijańskiej: 0 artykułów/5 możliwych
państwo, które świadomie i dobrowolnie przyjęło chrzest, a w którym władza może lub musi (to zależy od przyjętych przepisów prawa) być sprawowana albo przez księży, albo/i przez osoby życia konsekrowanego, albo/i przez zakony, a nie tylko przez osoby świeckie;
góra strony
patriotyzm: 0 artykułów/5 możliwych
1. sposoby realizowania miłości do własnej Ojczyzny, szlachetne, obywatelskie i jawne, które nie niosą i nie wytwarzają totalitarnych zagrożeń; 2. najbardziej narażona na zniesławienie szlachetna postawa życiowa;
góra strony
poczęcie człowieka: 0 artykułów/5 możliwych
moment zaraz po zapłodnieniu, w którym następuje zmieszanie chromosomów komórki jajowej i plemnika (fuzja) i powstaje nowa, unikatowa forma życia: poczęte życie ludzkie (więcej na ten temat w potocznych metaforach);
góra strony
polityka: 0 artykułów/5 możliwych
zbiór zagadnień i oddziaływań, godziwych i pokojotwórczych, dotyczących władzy w państwie, tworzonych i/lub podejmowanych ze względu na cel jakim jest dojście władzy w tym państwie, jeśli się jest jego obywatelem, w celu jej sprawowania. Tyle ma polityka wspólnego z ochroną życia ludzkiego i godności ludzkiej, ile jej potrzeba, żeby tę ochronę w wolności uznać lub odrzucić;
góra strony
psychologia: 0 artykułów/5 możliwych
całościowa (holistyczna) nauka o afektach (o uczuciach i emocjach);
góra strony
rafinada: 0 artykułów/5 możliwych
jadalne kryształy o smaku słodkim;
góra strony
ruchy LGBT+: 0 artykułów/5 możliwych
1. ruchy wolnościowe czasów najnowszych zaatakowane duchem ukrytej deprawacji, „przedostającym się” do ludzkich umysłów na skutek istnienia choćby jednej prawnej zgody na zabiegi przerywania ciąży i jako skutek faktycznie wykonanych tego typu zabiegów (więcej na ten temat); 2. trójwymiarowy obraz zniewolonej wolności; 3. w rozumieniu potocznym, w Polsce: (...) lub w parafrazie: prawdopodobnie obiektywnie niezawiniona (powstała w okresie naturalnej niedojrzałości) sytuacja zniewolenia umysłu, ale na pewno nie zaburzenie psychiczne, czyli być może kłopoty z rozumieniem i używaniem własnej wolnej woli, ponieważ wydaje się być w najlepszym użyciu, gdyż na pewno i wyraźnie rozstrzyga w sprawach własnego ciała (ale [pierwsza pomoc dla zszokowanych]: jeśli ruchy LGBT+ tworzą warunki, w których osoby z tych ruchów mają szansę przeżywać prawdę o tym, że mają nie tylko umysł, ale właśnie także ciało [zdrowe, chore lub po zbyt mocnym „tuningu”], a także dają szansę tym osobom je akceptować, nie są tak straszne jak spirytyzm, który odrywa człowieka od jego ciała całkowicie i może być niebezpieczny nawet dla ludzkiego życia);
góra strony
sekty dekstruktywne:
Zbiory osobowe przekonań i decyzji, które doprowadzają do jakiegoś rodzaju ludobójstwa, posługując się dwoma rodzajami ludźmi: współpracującymi z tymi zbiorami i ich poszkodowanymi, w czasie, w którym osoby poszkodowane nie rozumieją atakujących je desktrukcji (zrozumienie ich sprawia natychmiastową sytuację ratowniczą dla osoby poszkodowanej i odsłania te sekty; ratuje poszkodowanych jednak nie "uświadomienie sobie czegoś" [wgląd w sprawę], ale zrozumienie [w uznanej na poziomie cywilizacyjnym logice] jak coś działa, w sobie lub jak [lub po co] coś oddziaływuje na zewnątrz), jeśli faktycznie gdzieś dochodzi do ludobójstwa (w innych przypadkach zazwyczaj trafia się na tajemnicę, którą należy uszanować, np. w ramach obowiązującego prawa do prywatności);
góra strony
sekty niedestruktywne: 0 artykułów/5 możliwych
nowe ruchy religijne, które nie owocują ludobójstwem (ani jawnym, ani ukrytym) i przyjmują do wiadomości kerygmat (kerygmat, czyli pierwsze głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie [tu byłyby konieczne dwie uwagi: 1. 'pierwsze' oznacza, że skierowane do osób, które jeszcze nic nie wiedzą o Zbawicielu świata, a nie, że jest to pierwsza wypowiedź chrześcijanina do drugiego człowieka o Jezusie Chrystusie {nie chodzi o edukację misyjną siebie, czyli o nabycie umiejętności odważnego przyznawania się do wiary, ale o... przekazanie prostej informacji o Jezusie Chrystusie, jeśli ktoś nic nie wie, co nie ma najmniejszego powodu sprawiać jakiegoś prześladowczego wobec chrześcijanina głoszącego kerygmat zachowania, gdyż jest to informacja, która się należy, i to każdemu i nigdy nie jest podawana wbrew woli tego, kto ma ją usłyszeć}; w chrześcijaństwie oderwanie od siebie jest naturalne i nie wymaga komentarza, ale inni mogą tego tak łatwo nie rozumieć, tego co dla nas jest oczywiste, dlatego w Internecie to wyjaśniam], 2. 'przyjmują do wiadomości' oznacza, że reagują pozytywnie w sensie intelektualnym, gdyż już dysponują cnotą wiary i cenią ją, nie chcą jej stracić, a tylko jak najlepiej ukierunkować);
góra strony
słuszny gniew:0 artykułów/5 możliwych
gniew taki, jak polskich żołnierzy pod Monte Cassino w 1944 roku;
góra strony
somatologia: 0 artykułów/5 możliwych
neologizm, 1. nauka o ludzkim soma, 2. nauka o naturalnym pięknie ludzkiego ciała, 3. ekologia ludzkiego ciała;
góra strony
suwerenność: 0 artykułów/5 możliwych
trwała możliwość stanowienia, w wolności i niezależnie, o sposobach organizacji życia państwa i jego obywateli oraz wszystkich, którzy znajdują się w obszarze jej oddziaływania; synonim niepodlegości;
góra strony
szarańcza: 0 artykułów/5 możliwych
lądowe krewetki;
góra strony
światopogląd: 0 artykułów/5 możliwych
zasymilowany zbiór wartości modelujący osobowość i obraz świata;
góra strony
większe dobro: 0 artykułów/5 możliwych
decyzja osobowa zgodna z wolą Bożą, czyli oprócz tego, czego dotyczy bezpośrednio, zawsze na tak dla ludzkiego życia i ludzkiej godności od poczęcia do naturalnej śmierci, podjęta w żywym sumieniu osoby podejmującej tę decyzję;
góra strony
wolność: 0 artykułów/5 możliwych
rzeczywista możliwość podejmowania ważnych życiowych decyzji i dokonywania ważnych życiowych wyborów w godziwych warunkach życia, prawnych i obyczajowych, w której to rzeczywistej możliwości krytyczne zagrożenia dla życia ludzkiego zdarzają się obiektywnie co najmniej rzadko, a w sytuacji tych krytycznych zagrożeń możliwości wyboru są na pewno dwie, natomiast we wszystkich pozostałych sytuacjach, czyli w tzw. normalnym biegu wydarzeń, co najmniej trzy, ale nie ma ich więcej jak 10 oraz nie jest trudna do znalezienia przestrzeń samotności potrzebna do podjęcia takich ważnych życiowo decyzji z pokojem w sercu, czyli w zgodzie z własnym sumieniem; wolność nie jest tym samym co niepodległość;
góra strony
zapłodnienie: 0 artykułów/5 możliwych
największa z możliwych szansa na poczęcie;
góra strony
zdrowie psychiczne osób dorosłych: 0 artykułów/5 możliwych
sytuacja afektywna, w której człowiek w relacji do najwyższej wartości dobra jaką mu się udało dla siebie odkryć odczuwa wdzięczność i pewność pełnej wolności osobistej, natomiast w relacjach osobowych: mężczyzna z mężczyzną mieszczą się na skali – nieufność, wrogość, walka, porozumienie, przyjaźń; mężczyzna z kobietą – po stronie mężczyzny stała serdeczność (o różnym stopniu nasilenia), miłość, a po stronie kobiety obojętność, niechęć, serdeczność, miłość; kobieta z kobietą – niechęć, obojętność, serdeczność, wzajemne zrozumienie, przyjaźń. Zdrowy psychicznie mężczyzna nigdy kobiety nie atakuje, a w ramach jakiejś kultury może ją zawsze afirmować (zdając sobie wtedy sprawę z podejmowania większego ryzyka bycia odepchniętym), natomiast w odpowiedzi na atak ze strony kobiety, odchodzi, wycofuje się, ponieważ jest pewny swojej przewagi. Zdrowa psychicznie kobieta NIE BOI się zaatakować mężczyznę, jeśli on okazuje się nachalny (mowa jest cały czas o afektach, czyli w tym wypadku chodzi o wyrażenie oburzenia, co można zrobić także za pomocą merytorycznie słusznych argumentów, ale jeśli to nic nie daje, można ujawnić więcej afektów, ponieważ afektami kobieta się posługuje, co zawsze jest pomocą dla zdrowych psychicznie mężczyzn [ale znów w innym sensie, niż niektórzy uważają: nie w tym sensie, że jeśli kobieta je wyraża, to mężczyzna już nie musi, także nie w tym sensie, że mężczyzna ma wtedy jedyną okazję, żeby się ich nauczyć i zachowywać się potem tak samo, ale w tym, że może się w ogóle zastanowić nad sensem afektywnej wypowiedzi, jeśli ją jest w stanie zauważyć, w czym właśnie pomagają wyrażone afekty; kobiety często posługują się siłą afektów całkowicie adekwatną do męskiej afektywnej głuchoty i ślepoty {tu znów trzeba wyjaśnić: w ogóle nie ma mowy o tym, że mężczyźni są głupsi od kobiet, a tylko o tym, że są tak zajęci czymś innym}]). Jeśli w tej skali relacji, która jest bardzo pojemna, dokucza silne odczucie cierpienia, może to być znak zagrożenia dla zdrowia psychicznego, ale właśnie nie uważam tego za chorobę psychiczną (spotkałam się kiedyś z taką definicją choroby psychicznej), a tylko za sytuację psychicznego dyskomfortu. Nie zgadzam się również z uznawaniem problemów finansowych kobiety za dowód jej psychicznej niedojrzałości. Natomiast bardzo chętnie dołożyłabym do tej definicji jeszcze pojęcie ograniczonego zaufania, które rozumiem jako umiejętność powtrzymywania oburzenia na niechcąco popełniony błąd, ale jest ten dodatek problematyczny, ponieważ już nie dotyczy afektów, ale decyzji;
góra strony

***

E–pakiet autorski prywatny w zasadzie sam się wyjaśnia, tylko trzeba niemało czasu, żeby go w całości przeczytać

Szybko ogląda się moje obrazy, albo czyta mój zwięzły słownik pojęć z zakresu malarstwa, więc wszystkich bez dużej ilości godzin i lat zachęcam serdecznie do oglądania mojego malarstwa w Galerii Obrazów Kwadratowych lub do przeczytania tego słownika.